Рјешење о именовању чланова Управног одбора Дом здравља “Проф др Саво Бумбић” Гацко