Рјешење о именовању члана Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Гацко