Решење о именовању Начелника службе за заједничке послове