Решења о разрешењу чланова Управних одбора Јавних установа