Репрезентације, кафе кухиње и одржавање чистоће у општини Гацко у2020. години