Репрезентације, кафе кухиње и одржавање чистоће у општини Гацко у 2017. години