Реконструкција прикључака за градско гробље (партизански пут)