Радови на сасијецању грања и растиња на подручју дионице пута у насељу Грачаница ради уградње асфалта