Радови на рушењу постојећих конструкција уз стамбену зграду у улици Солунских добровољаца