Рад машине багер на пробијању прилазног пута гробљу у селу Мала Гарева