Промјена намјене пословних простора у стамбени простор у приземљу зграде ППБ и РВИ у Гацку