Пројекти чишћења земљаног канала, реконструкција канализације, израда цјевовода и пројекат регулације подземних и прибрежних вода