Пројекат изведеног стања адаптације и реорганизације Дома здравља у Гацку