Програм заједничке комуналне потрошње за 2020. годину