Програм заједничке комуналне потрошње за 2019. годину