Превоз угља по тонама на релацији РиТе Гацко до општине Гацко и одвоз шута по тури