Превоз угља по тонама на релацији од Рудника и Термоелектране Гацко до Општине Гацко и одвоз шута по тури на истој релацији