Превоз угља по тонама на релацији од РиТе Гацко до Општине Гацко и одвоз шута по тури