Јавна расвјета уз магистрални пут М20 (преговарачки поступак без објаве Обавјештења)