Позив на преговарачки поступак без објаве обавјештења за набавку додатних радова “Додатни радови на објекту спортске дворане у Гацку”