Посебна одлука: Санирање депоније и пута на локалитету Поникве и Придворица