Посебна одлука о покретању поступка: Услуге пројектовања за “Парк у оквиру РП Барица”