Посебна одлука о покретању поступка – Набавка тонера за потребе Општинске управе општине Гацко у 2022. години