Посебна одлука о покретању поступка – Набавка материјала за потребе кречења просторија ОШ “Свети Сава” Гацко