Посебна одлука о покретању поступка – Набавка канцеларијског материјала за потребе Општинске управе општине Гацко за 2022. године