Посебна одлука о покретању поступка – Израда главног пројекта “Реконструкција степеништа на тргу”