Посебна одлука: Израда и постављање ограде око чесме на Тргу Саве Владиславића