Покретање поступка: Радио линк са опремом и услуге монтаже