Покретање поступка: Геомеханичка испитивања тла и контролна испитивања уграђених материјала