Покретање поступка: Асфалтирање путева у руралном подручју