Закључак о Плану утрошка средстава по основу накнада од пожара за 2019. годину