Оквирни споразум: Услуге превоза воде у МЗ Општине Гацко