Одржавање Веб презентације Општине Гацко у периоду од 01.04.2017. до 31.12.2017.