Одржавање програма и подршка корисницима за програмски пакет „Финова“