Одржавање програма и подршка корисницима за програмски пакет “ФИНОВА”