Одржавање јавне расвјете на подручју општине Гацко за 2020. годину