Одржавање јавне расвјете на подручју општине Гацко у 2019. години