Одлука о висини вриједности непокретности на подручју Општине Гацко по зонама за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2022. години