Одлука о висини вриједности непокретности на подручју општине Гацко по зонама за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2019. години