Одлука о утврђивању просјечне коначне цијене једног метра кв. корисне површине стамбеног и посл.простора из 2020. год.