Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Гацко у 2019. години