Одлука о утврђивању листе Стручњака за избор у Конкурсну комисију за пријем службеника и намјештеника и именовања у наслеж.Нач.опш.и СО