Одлука о усвајању годишњег финансијског Извјештаја буџета општине Гацко за 2017. годину