Одлука о усвајању Акционог плана за имплементацију препорука по Извјештају о проведеној финансијској ревизији општине Гацко 01.01. -31.12. 22. Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске