Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању васпитно-образовне установе “Дјечији вртић” Гацко