Одлука о усклађивању одлуке о оснивању мјесних заједница, организацији и раду на подручју општине Гацко