Одлука о усклађивању Акта о оснивању ЈУ “Информативно културни центар” Гацко