Одлука о субвенционисању дијела трошкова јавних водних услуга водоснабдијевања, одводње и пречишћавања отпадних вода за социјално угрожене категорије становништва на подручју Општине Гацко