Одлука о расписивању јавног надметања за продају градског грађевинског земљишта у својини Општине Гацко