Oдлука о расписивању јавног надметања за продају градског грађев. земљишта у својини Општине Гацко